pixabay.com
pixabay.com

След като МОН се отказа от пролетна ваканция за всички ученици, нови указания дават възможност за учене при облекчен режим – до 4 часа на ден. А където се е провеждало ефективно дистанционно обучение още от старта му,  има и опция за прекъсване на уроците, като педагозите там не са ангажирани с преподаване и консултации, а с организационна работа.

 Заповед на министър Красимир Вълчев от вчера постанови, че пролетната ваканция се намалява  и вместо от 13 до 20 април, ще е само от 17 до 20 април. Разпореждането предизвика недоумение в гилдията, защото това са официалните великденски празници и почивни дни в цялата държава, които, формално погледнато, не би следвало да се броят за ваканция. Освен това преди заповедта на няколко пъти МОН обяви, че няма да пипа ваканцията – за да отдъхнат деца, учители и родители от натоварването, до което се стигна при преминаване към дистанционно обучение.

 След изявленията, че могат да се организират само занимания по музика, изкуства и физическа активност от разстояние, някои директори вече бяха направили организация за това. Заповедта ги върна на изходна позиция и наложи реорганизация. Часове след официалното разпореждане на министъра обаче до училищата е пратено указание от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова, на която е поверено изпълнението на заповедта. В насоките от нея изрично се посочва, че те предстои също да бъдат обобщени в заповед, за да има нормативно основание на директорите да направят подходящата организация за своето училище. Докато документът бъде оформен, препоръките са за дните от 13 до 16 април дейностите в училищата да са в съответствие с министерската заповед, че това време не е ваканция, но да дадат възможност за разтоварване. Дневната ангажираност на учениците трябва да е до 4 часа, при обичайна 6-7 часа на ден. Няма да се прилага и изискването за поне 5 астрономически часа ангажираност на учителите всеки ден.

 В този период педагозите, които през последните три седмици и половина активно и ефективно са работили с учениците от разстояние и в момента няма необходимост да наваксват пропуснат материал или да дават индивидуални консултации, може да не са заети с пряка работа с класовете. Допуска се те да използват времето за анализ на напредъка, за обсъждане на платформи и приложения с цел оптимизиране на дистанционното преподаване. Могат също да повишават своите умения за работа в дигитална среда. Или пък при желание от тяхна страна да излязат в платен годишен отпуск.

 Това също повдига въпроса у директорите, ако учителите са на работа, но не са заети с учениците, как това ще се отчита. Практиката в условията на дистанционното обучение бе това да става чрез вписване на заниманията в електронните дневници. Засега обаче там няма как да се отрази, че учителят е работил през указаните дни за създаване например на електронни ресурси, върху анализи или стиковане на платформи.

 В момента школските шефове правят пореден предварителен план за дните от 13 до 16 април, като изчакват новата заповед, която да им даде нормативно основание те на свой ред да се разпоредят как ще действат техните екипи на ниво училище.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук