Източник: iStock
Източник: iStock

Министерският съвет прие допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Съгласно допълнението училищата ще имат възможност да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не разполагат с достъп до интернет. Това ще важи в случаите, когато присъственият учебен процес в училището е временно преустановен по предписание на компетентен орган, поради което обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда.

Промените се налагат във връзка с част от въведените на територията на страната противоепидемични мерки свързани с разпространението на вируса COVID – 19, които включват преустановяване на учебните занятия в училищата.

Близо 89% от учениците в страната са включени в обучение в електронна среда.

Поради липса на технически условия – мобилни устройства и/или интернет свързаност обаче част от учениците не могат да бъдат ефективно включени в обучение в дигитална среда.

По тази причина МОН предлага да бъдат използвани възможностите на училищните бюджети за подпомагане на ученици, които по социални причини не разполагат с интернет, за включването им в дистанционна форма на обучение в условията на наложените противоепидемични мерки.

Идеята е за периода, в който присъствените учебни занятия са прекратени, училищата да могат да извършват разходи за осигуряване на интернет свързаност за тези ученици. Разходите ще се извършват за сметка на реализираните икономии в училищните бюджети вследствие на прекратяването на учебния процес на територията на училищата.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук