Създадена,  за да задоволи потребността от търговско и икономическо образование през втората половина на XIX век, Търговската гимназия става лидер в областта на икономическото образование и чрез  своите възпитаници е фактор за просперитета на младата българска държава и нейното достойно присъствие на европейската икономическа сцена.

Подаване на документи за участие в прием на ученици по Наредба N10 от 01.09.2016 г. става от 3 до 7 юли 2020 г.

Вижте и професиите, които може да изберете:

Професия: “Системен програмист“

Една нова професия, чието търсене се обуславя от:

  •     бързото разпространение на компютърните технологии и необходимостта от сложен софтуер;
  •     информатизиране на всички сфери на икономиката и социалната сфера;
  •     бърз растеж в многообразието от компютърни архитектури, всяка от които изисква собствен слой основен софтуер.

Учениците ще получат компетентности за:

Програмиране на съвременни езици, логическо и алгоритмично мислене, умения за самостоятелна работа и работа в екип; приложения за мобилни устройства за всички популярни операционни системи; умения за WEB дизайн с HTML 5, CSS 3, JavaScript и готови платформи; създаване и управление на бази данни; компютърна графика и дизайн с Corel Draw и Adobe Photoshop; поддръжка и асемблиране на компютърни системи; изграждане и администриране на компютърни мрежи; хардуерна и софтуерна поддръжка.

Възможна реализация: Завършилите специалността могат да работят във всички направления на икономика на знанието. Позволява гъвкаво работно време, работа от разстояние за български и чуждестранни фирми и високо заплащане.

Форма на обучение: дневна

Интензивно изучаване на английски език.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен XII клас,  ТРЕТА степен на професионална квалификация по професия „Системен програмист“ и европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

Професия: “Организатор Интернет приложения”

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

Учениците ще могат да:

  •     проектират, разработват и поддържат електронни продукти за решаване на разнообразни бизнес задачи;
  •     разработват програмен код с използване на подходящи алгоритми и структури от данни;
  •     създават динамични сайтове в Интернет;
  •     работят със системи за eлектронни разплащания;
  •     ползват различни търговски и банкови услуги в Интернет;
  •     вземат аргументирани решения в областта на информационните и комуникационни технологии и електронния бизнес;
  •     създават рекламни и печатни материали.

Възможна реализация: Завършилите специалността са подготвени да прилагат новите информационни технологии в различни области на икономиката – в маркетингови агенции, банки и застрахователни дружества, в търговията, транспорта, държавната администрация, като аналитици, проектанти, експерти, консултанти. Знанията и уменията позволяват успешно създаване на собстван бизнес.

Форма на обучение: дневна

Разширено изучаване на английски език.

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен XII клас,   ТРЕТА степен на професионална квалификация по изучаваната професия и европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.

Обща брушура – http://priem.dtg-svishtov.com/priem.pdf

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук