Снимка: IStock
Снимка: IStock

Вдигат заплатите на младите преподаватели

Да се канят преподаватели от чужбина, да се печатат учебници на чужд език, да се въведе задължителен спорт за всички студенти, да се стимулират заплатите на младите преподаватели в университетите, да се въведе дигитализация във висшето образование. Това са само малка част от заложените цели, вписани в Оперативния план към Стратегията за развитие на висшето образование 2021 – 2030 г. Проектът на документа е качен в платформата за обществено обсъждане, пише „Телеграф“.

Цели


Целите на Оперативния план са 10, пишат от МОН. Най-главната е да се повиши качеството на висшето образование и да се привличат чужди преподаватели и студенти, както и да се улесни кандидатстването на млади хора зад граница, и то само по компютърен път чрез сканирани документи. В проекта се въвеждат гъвкави форми на обучение, стимулира се и използването на личните мобилни телефони на студентите в час наред с таблетите и компютрите.
„За постигането на всяка от целите са разписани конкретни дейности с посочени инструменти и срокове за изпълнението им, отговорни институции и източници на финансиране. Освен със средства от държавния бюджет и бюджетите на висшите училища и научните организации се предвижда изпълнението на Оперативния план да бъде осигурено посредством финансиране със средства от европейските фондове, както и чрез програмите на Европейския съюз „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“, пишат от МОН.

Електронно


Сред целите на плана са още интернационализация на висшето образование и включване в международни образователни и научни мрежи. Друга предложена мярка е освобождаване от такси на докторантите, които се обучават в приоритетни професионални направления, както и на докторанти, назначени по научни проекти с публично финансиране. Към плана е записано, че се очаква в периода 2023-2025 г. да се включи обучение по нови технологии във всички учебни планове, както и да се внедри изкуствен интелект. Ще се въведат хибридни специалности, като ще може преподаватели от различни университети да четат лекции.
Ще се въведе в първата година на обучение след завършено средно образование на задължителен курс по научна етика, в който се обясняват проблемите на академичното плагиатство и борбата с него. Заложено в документа е да се инсталира софтуер, който да лови плагиатите.
Планът залага още създаването на виртуални библиотеки, които студентите да използват без проблем дори в часовете. До 2025 г. трябва да се внедри и стимулиращ модел на формиране на работната заплата на преподавателите с особено внимание към младите. Ще се работи и по въвеждането на електронна европейска студентска карта, която да се признава във вузовете в целия ЕС.

Признаване


Планът на МОН е заложил да се признават дипломи за завършено висше образование в чуждестранни университети, които са страни по Лисабонската конвенция, без необходимост от легализация. За да се стимулират преподавателите, ще им се осигурят и самостоятелни кабинети. В документа е записано още да се включи възможност за въвеждане на заплащане на младите преподаватели в дадено професионално направление не по-малко от средната заплата на реализиращите се студенти от същото направление. Срокът, поставен за това условие, е догодина.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук