/levski.bg
/levski.bg

Няма спор, че за десетина дни Станимир Стои­лов успя да раздвижи Левски. Като клуб – за­сега мъничко. Като отбор – съвсем малко, но видимо. Ис­тинското раздвижване оба­че е сред запалянковците, на които бе инжектирана доза ентусиазъм, която им върна интереса към Левски. Въпре­ки годините на безтеглов­ност този клуб не може да съществува без цели. Ето накратко какво би трябвало да стои като задачи пред новия треньор:

ПРОЧИСТВАНЕ

На първо време Станимир Стоилов трябва да почисти къщичката, както самият той се изрази. Необходимо е, грубо казано, да имаш дупе за такава дейност. Ето само един пример – за да кажеш ди­ректно на Валери Божинов, че не е редно 2 години да за­грява и занапред да прави същото, трябва смелост, за­щото този футболист се ползва с добро име в цялата левскарска общност. През ля­тото Сираков каза нещо по­добно, но не посмя да освобо­ди Божинов и му предложи договор. Сега на Мъри се пад­на честта да вади кестени­те от синия огън. А на „Герена“ си е като след пожар, об­разно казано. Петима осво­бодени скаути, оптимизира­не на персонал, други рабо­ти…, би казал поетът. Май сега започва истинското преструктуриране и започва да си личи, че Наско Сираков не е точно собственик в ис­тинския смисъл, а Станимир Стоилов не е просто само един треньор плюс спортен директор. Освен прочиства­нето Мъри, за когото скоро ще напишем, че е новият си­лен човек на „Герена“, трябва да интегрира хем нови кадри в администрацията, хем и в съблекалнята. И всичко това ще е в движение и под напрежение.

ЗИМНА ПОДГОТОВКА

Като бял ден е ясно, че спортно-технически Левски някак трябва да я добута до края на първия полусезон, ка­то някъде тогава Стоилов и екипът му ще започнат да си правят по-сериозни планове за това как да изглежда от­борът и как да играе. Като дотогава на „Герена“ трябва добре да си направят смет­ката – могат ли да си позво­лят пълноценна зимна подго­товка с всички екстри. До паузата новият щаб много добре трябва да дозира натоварванията и трениров­ките на всеки футболист. Нито един от тях не е на­правил качествена базова лятна подготовка и поради неяснота кой ще е треньор, и поради липса на средства. Именно по време на зимната подготовка новият настав­ник ще може да направи по-значимо моделиране както на отделни играчи, така и на целия отбор. Добре би било, ако клубът може да си позво­ли да включи в лагера и по­вечко от талантите в шко­лата, които да започнат да влизат в час: какво ще се ис­ка от тях в следващите го­дини.

ТРЕТО МЯСТО

Най-лесно е в моменти ка­то този, който и да бе тре­ньор на Левски, да се бе из­мъкнал, когато стане въпрос за цели пред отбора. Стани­мир Стоилов сложи на маса­та План 2023, който ще се счита за изпълнен, ако сини­те попаднат в групова фаза на европейски турнири. Нека обаче се опитаме да прогно­зираме, че няма да е далеч де­нят, в който завърналият се на „Герена“ специалист ще обяви, макар и не гръмко, че Левски ще се цели в трето­то място в това първенство. Няма да е гръмко, за­щото не отива на който и да е треньор на сините, а още по-малко Мъри Стоилов, да тропа по масата с подоб­на цел. Но с оглед обрания син бостан (терминът няма ни­що общо с Хасково) сега да се говори за призови места, не е особено реалистично. От друга страна обаче, се забе­лязва снишаване при така на­речената конкуренция. Има­ме за отправни точки Лудогорец и ЦСКА-София, които, няма какво да се кривим, са с поне едни гърди или една обиколка пред останалите и организа­ционно, и финансово, и спортно-технически. А въ­просната конкуренция Локо Пловдив, Берое, Арда, Черно море и Ботев малко или мно­го е по силите на Левски. Та­ка че – трето място е и трябва да бъде цел пред Левски на Мъри.

КУПАТА ЗА НАС Е ЧЕСТ

Този лозунг сред сините за­палянковци винаги е бил се­риозен. Ето сега много привърженици се стягат да подкрепят Левски при госту­ването на Марек на митич­ния стадион „Бончук“. Треньорът на сините трябва да си направи добре сметка как точно да наблегне на турнира за купата и кога и как да на­тисне. С оглед ограничения потенциал Стоилов не може да си позволи да миксира, да оставя някой да почине в един мач за сметка на друг. Тоест Мъри има нелека задача да из­лиза с най-доброто и за купата. Няма как той да не е направил и едно малко планче да спече­ли турнира, как­то се казва – с це­ната на всичко. Да, от предиш­ния му престой на „Герена“ зна­ем, че за него до­ри е удоволствие да готви отбор за цикъл сряда -събота, защото философията му е, че няма по-доб­ри тренировки от официалните мачове. Евенту­ално класиране на Левски на фи­нал за купата на­пролет ще про­мени много и от­бора, и клуба. При нарастваща еуфория сред си­нята общност няма как всичко да не ескалира в тотално изтрещяване и пълни стадиони. Е, спечелване на купата вече ще върне Левски на правилна­та магистрала.

ПОНЕ ЕДИН СКАЛП В ЕВРОПА

Левски две години е без международен официален мач и това си тежи. Наско Сира­ков някак лековато подмина сериозността на този въпрос с откровението, че щом си­ните нямат отбор за Европа, нямат работа там. Което реално погледнато е така, но в групова фаза на Лигата на конференциите има отбор от Гибралтар и е недопустимо на „Герена“ да се мисли та­ка пораженчески. Именно за възвръщане на манталитета на Левски като клуб и като отбор е страшно важно ти­мът да се класира и да прео­долее поне един съперник в първия плажен предварите­лен кръг на който и да е от турнирите на УЕФА. Това ще налее и самочувствие, и уве­реност във футболистите като единици. И не на послед­но място ще вкара в касата на клуба някакви свежи пари. При един отстранен съпер­ник Левски ще прибере грубо около 1 милион лева. Това, пак грубо, са 7 вноски към НАП от старото задължение. А да не говорим, че евромачовете връщат трайно публиката на стадиона, което пък е го­лямата цел пред Станимир Стоилов.

Желю Станков/ „Тема спорт“

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук