/levski.bg
/levski.bg

Изненада, но факт – заплатите в Левски са само с 3 млн. лева по-малко от тези в ЦСКА-София. Това показват годишните финансови отчети. „Сините“ са дали за заплати 9 278 000 лева, а „червените“ – 12 408 000 лева.

Иначе Лудогорец е клубът с най-големи приходи, но и разходи за заплати. Те и „сините“ обявяват загуби от 4 млн. лв. за 2020 година. Година по-рано Левски бе обявил печалба от над 2 500 000 лева. „Червените“ пък за първи път от идването на Гриша Ганчев на „Армията“ са на печалба, която възлиза на 730 000 лева. Това е сериозно постижение, тъй като 12 месеца по-рано загубата на дружеството е малко под 3 млн. лева.

Лудогорец и Левски са намалили разходите си за заплати в сравнение с година по-рано, докато ЦСКА-София ги е увеличил, уточнява „Спортал“. В отчетите на „червени“ и „сини“ пише, че те пораждат сериозно съмнение относно възможността дружествата да продължат дейността си като действащи предприятия и поради тази причина акционерите обещават, че ако се наложи, ще ги подпомогнат финансово.

ЛУДОГОРЕЦ

През отчетния период дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер 4 064 000. лв. Нетните приходи от основна дейност са в размер на 41 199 хил. лв. и други приходи – 93 хил.лв., а общият размер на разходите е 45 786 хил.лв. Приходи: 41 292 000 лева; Разходи: 45 786 000 лева; Задължения по концесионен договор: 6 472 000 млн. лева (тези пари трябва да бъдат вложени в реконструкция на стадиона през следващите години); Получени заеми от свързани лица: 29 693 000 лева; Загуба: 4 064 000 лева; Трудови възнаграждения: 26 013 000 лева (с около 800 000 лв. по-малко в сравнение с 2019 г.); Задължения, свързани с трансфери на футболисти: 900 000 лева (намалели са с 2 116 000 лв. спрямо 2019 г.); Инвестиции в стадиона за последните четири години: 12 744 000 лева. Към 31.12.2020 година Дружеството няма задължения за кредити към банки. Отчита задължения за кредит към свързани предприятия за 29 693 хил. лв. Няма заведени съдебни и арбитражни дела срещу Лудогорец към 31.12.2020 г.

ЦСКА-СОФИЯ

Към 31.12.2020 г. общата стойност на регистрирания капитал на Дружеството превишава нетните му активи с 24 161 000 лева. Посочено е, че тази информация, наред с оповестените потенциални несигурности във връзка с продължаващата пандемия поражда несигурност, която може да създаде съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие без подкрепа на акционерите. Ръководството е декларирало писмено готовност за оказване на подкрепа. Приходи: 22 190 000 лева; Разходи: 21 367 000 лева (намаляват с над 1 млн. лева спрямо 2019 г.); Дружеството няма банкови кредити. Разходи за персонал: 12 408 000 лева (през 2019 г. 10 416 000 лева); Търговски кредити и заеми към свързани лица – 16 911 000 лева; Печалба: 730 000 лева след платени данъци (през 2019 г. загуба на дружеството е в размер на 2 924 000 лева). Срещу ЦСКА-София през 2020 г. има образувани три арбитражни дела пред Спортния арбитражен съд. Девет са делата във ФИФА и УЕФА.

ЛЕВСКИ

Приходи: 14 499 000 лева (през 2019 г. са 24 691 000 лева); Разходи: 18 030 000 лева (през 2019 г. са 21 984 000 лева); Заплати: 9 278 000 лева (година по-рано: 13 284 000 лева); Загуба -4 088 000 лева; Търговски и други задължения: 16 881 000 лева. Към 31 декември 2020 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 30 670 000 лева и надвишава нетните активи на дружеството, които са отрицателна величина в размер на 12 461 000 лева. Това може да породи съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие. Ръководството е уверено, че Дружеството ще поддържа нормална дейност, чрез финансова подкрепа от основните акционери, в случай на необходимост.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук