Снимка: IStock
Снимка: IStock

Над половината от родителите признават, че нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си при електронното обучение

Дистанционното обучение задълбочи образователните неравенства, влоши знанията на голяма част от децата и заплашва да увеличи броя на отпадащите от образователната система. Това са част от изводите на анализ на обучението от разстояние в електронна среда, изготвен от служебния екип на Министерството на образованието и науката (МОН).

От ведомството обясняват, че влошаването на ситуацията се е случило въпреки усилията и бързата адаптация на учителите и директорите, спешните нормативни промени и осигуряването на електронни устройства и интернет със средства на държавата, училищните бюджети, общините и множество дарители.

Според анализа в по-малко от половината от училищата в големите градове (43,5%) всички деца имат достъп до интернет. В селата този процент се срива на 12,5%. Неравният достъп до дистанционно обучение се потвърждава и при сравнението на различните  типове училища – всеки пети ученик в професионалните гимназии няма достъп до електронни устройства и интернет, а в тези институции се обучават около 50% от гимназистите. 

Над половината от родителите признават, че нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си при електронното обучение, което влияе негативно особено при по-малките. Така големите неравенства между ученици, чиито семейства разполагат с техника и имат умения да работят с нея, и такива без достъп до устройства и интернет, се задълбочават, констатират от МОН.

Към средата на юли 2021 г. 43 хил. ученици все още не разполагат с устройство, а 34 хил. деца нямат интернет. В началото на предстоящата учебна година потребностите ще се актуализират, посочват от образователното министерство.

Според 40% от учителите и близо 60% от директорите знанията на учениците са се влошили по време на дистанционното обучение, показва още анализът. Влияние в процеса обаче оказва не само затруднения електронен достъп, но и понижената мотивация и ангажираност на учениците, което пък води до  повече отсъствия. Всеки втори учител казва, че част от учениците често не са присъствали докрай в онлайн часовете, а всеки трети е имал редовно отсъстващи ученици. Проблемът е сериозен в малките градове и в селата – там във всяко пето училище редовно присъстват в онлайн часовете под 60% от учениците. Според данните на дигиталната платформа shkolo.bg, която поддържа електронните дневници на 1700 училища, неизвинените отсъствия са със 70% повече спрямо предходната година.

Неприсъственото обучение увеличава риска от преждевременно отпадане на децата от образователната система, категорични са от МОН.

Ако от 2018 г. до 2020 г. средният процент на децата, обхванати от образователната система, се повишава с около 0,4 процентни пункта годишно, то през 2021 г. остава непроменен – необхванатите са средно 5% от децата между 5 и 16-годишна възраст. „Ако не бъдат предприети мерки за ревизиране на Механизма за обхват, се очаква влошаване на този показател през следващите години. Най-висок е процентът на децата извън образование в областите Шумен, Сливен и Хасково“, коментират от МОН.

Дистанционното обучение е повлияло негативно и върху учителите. Анализът показва по-голямо напрежение сред тях и високи нива на професионално прегаряне. За обострянето на този проблем допринася и усещането на голяма част от преподавателите, че имат нужда от нови умения как да ангажират учениците от разстояние. Над 40% от педагогическите специалисти заявяват, че се затрудняват при онлайн преподаване на често отсъстващите и неангажирани деца.

Въпреки всички негативи, се оказва обаче, че обучението от дистанция все пак и положителни ефекти. „България успя да организира учебния процес така, че да няма пропуснато учебно време. Това отличава нашата страна от много европейски държави, чиито ученици останаха извън учебния процес в продължение на месеци. Освен това учителите и учениците вече използват много по-активно нови технологии. Педагозите прилагат иновативни методи на преподаване и персонализират часовете според потребностите на отделните ученици. Много активно участват в процеса и образователните медиатори“, обясниха от ведомството.

Анализът на резултатите от обучението от разстояние в електронна среда води до категоричен извод: необходимо е да се гарантира максимално дълго присъственото обучение през следващата учебна година. За целта служебният екип на МОН започва информационната кампания за повишаване на дела ваксинирани срещу COVID-19 учители и непедагогически персонал в детските градини и училищата. До края на лятото ще бъдат актуализирани насоките за безопасно присъствено провеждане на учебните занятия.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук