/Istock
/Istock

Синдикат „Образование“ подкрепя идеята за деполитизация на образователната система, с промени в Закона за предучилищното и училищното образование и полага усилия за ги активира.

Синдикатът обаче вижда нужда да се променят и някои регламенти като:

Трябва незабавно да спрат политическите интервенции при назначенията на директори чрез механизми:

  • Директорската длъжност да стане мандатна, макар и с неограничен брой на мандатите;
  • Да се регламентира ценз и управленчески опит към бъдещите директори на образователни институции;
  • Да се гарантира прозрачност при конкурсите за директори на образователни институции, като в комисиите задължително се включат и представители на представителните синдикати;

Нужно е също длъжността „Началник РУО“ да се освободи от политически влияния, като се гарантира нейната автономност и се изясни дали е мандатна. Сегашният модел на „скрита мандатност“ е податлив на политически влияния, според синдикат „Образование“.

В атестационните комисии за учители и директори също така трябва да се включат и представители на представителните синдикати.

Ако тези предложения не бъдат изпълнени, само предложените промени няма да изпълнят своята мисия, предупреждава синдикатът, като заявява своето удовлетворение, че чрез законопроекта се цели деполитизация на българското образование и се започва един дебат за правилата и изключенията в политическата дейност на просветните дейци. За да бъде последователен той трябва да обхване не само учителите, директорите и началниците на РУО, но и експертите.

От текста, че учителите трябва да бъдат „партийно неутрални“, което важи и за директори, началници, без министри, категорично не следва, че изброените не могат да членуват в политически партии или да поддържат политиките на тези, които ги формират – политиците.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук