В раздел първи от Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в Центровете за специална образователна подкрепа се посочва, че изключение за носенето на защитна маска за лице се допуска за следните случаи в училище

„С моя заповед са утвърдени Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в Центровете за специална образователна подкрепа. По отношение на медицинските въпроси, тези насоки следват предходно утвърдените на 8 ноември 2021 г., съвместно с министъра на здравеопазването“. 

Това каза министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Цончо Ганев, който попита защо хронично болните деца трябва да носят предпазни маски в училище и добави, че от тази мярка са освободени децата със специални образователни потребности.

„В раздел първи от насоките се посочва, че изключение за носенето на защитна маска за лице се допуска за следните случаи в училище:

в училищния двор, при спазването на физическа дистанция от 1,5 метра за децата от предучилищните групи при педагогически ситуации;

за учениците от началния етап – от първи до четвърти клас, по време на учебния час; за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващ това; както и в часовете по физическо възпитание и спорт“, допълни Денков. 

В тези насоки се съдържа и прeдложен от Министерството на здравеопазването списък със заболявания, при които се препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда поради установен по-висок риск от COVID-19, каза министър Денков.

Той уточни, че предложеният списък е ориентировъчен и не е изчерпателен, и по преценка на лекуващия лекар форма на обучение, различна от дневната, може да бъде препоръчана и на ученици с други заболявания, които не са посочени в списъка.

Образователният министър каза, че в този списък, в раздела „Детска пулмология“, е посочено заболяването „Тежка и неконтролирана бронхиална астма“, за какъвто случай с ученичка попита Цончо Ганев.

Нашата грижа, освен присъственото обучение на децата, е и ще бъде и тяхното здраве, като експертна и водеща е ролята на Министерството на здравеопазването, заяви министър Николай Денков.

Той обясни, че за случая с ученичката, за която постави въпрос Цончо Ганев, директорът на образователната институция трябва да се съобрази със становището на личния или на лекуващия лекар.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук